Publicaties - Migratie

113 publicaties over Migratie

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen

Sorteren op: Datum / Relevantie

Rapport Het vertrekproces van de Armeense kinderen

Rapport | 05-11-2019

Rapport Internationale Rechtshulp Gewogen

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzoek gedaan naar de wijze waarop de informatie-uitwisseling tussen de Nederlandse ...

Rapport | 25-09-2019

Wederhoor t.a.v. brief bevindingen verbetermaatregelen FPC De Kijvelanden

Terugkoppeling van de Inspectie Justitie en Veiligheid op de reactie van betrokkene op de brief (kenmerk 2484640) aan FPC De ...

Reactie op wederhoor | 08-04-2019

Bevindingen voortgang verbetermaatregelen FPC De Kijvelanden

Op 7 november hebben de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een bezoek gebracht aan FPC De ...

Brief | 08-04-2019

De opvang van overlastgevende asielzoekers

Personeel van de twee speciale opvanglocaties waar overlastgevende asielzoekers verblijven, is onvoldoende toegerust voor zijn ...

Rapport | 22-01-2019

Zelfstandig verder? De opvang en de begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen hebben net als alle kinderen in Nederland, recht op een passende plek om te wonen en ...

Rapport | 20-12-2018

Terugkeerproces Armeense kinderen - Plan van aanpak

Plan van aanpak van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar het terugkeerproces van de Armeense kinderen ...

Plan van aanpak | 18-10-2018

Overlijden van een asielzoeker uit de EBTL Hoogeveen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (het COA) is verantwoordelijk voor de veiligheid van asielzoekers die in de opvang ...

Plan van aanpak | 17-07-2018

Gedwongen vertrek in beeld - Een nadere beschouwing van het gedwongen vertrek uit Nederland van vreemdelingen zonder verblijfsrecht

In het proces van gedwongen vertrek hebben organisaties als de Dienst Terugkeer & Vertrek en de Koninklijke Marechaussee een ...

Rapport | 21-06-2018

Periodiek beeld Terugkeer 2017

De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op begeleide gedwongen terugkeer. In het rapport 'Periodiek beeld Terugkeer ...

Rapport | 21-06-2018