Onderzoek naar de werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst bij de erkend referent

De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt de werkwijze van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bij de erkend referent. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het toezicht van de IND op de werkgever die als erkend referent optreedt.

Versnelde procedure vergunningverlening voor erkend referent

Een referent is een (natuurlijk) persoon, onderneming of rechtspersoon die belang heeft bij de komst van een vreemdeling naar Nederland. De IND kan een referent aanmerken als erkend referent. De erkend referent heeft toegang tot een versnelde procedure voor vergunningverlening waarin minder bewijsstukken moeten worden overlegd. De erkend referent kan daarin voor een deel volstaan met ‘eigen verklaringen’, waarop de IND in beginsel vertrouwt.

Informatie-, administratie- en zorgplichten voor de erkend referent

De status van erkend referent gaat gepaard met verplichtingen en toezicht. De erkend referent heeft informatie-, administratie- en zorgplichten. De Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoekt de kwaliteit van het toezicht van de IND op de verplichtingen die rusten op de erkend referent.

Focus onderzoek

Het onderzoek van de Inspectie VenJ richt zich op het toezicht van de IND op de werkgever als erkend referent. De grootste groep erkend referenten betreft werkgevers die vreemdelingen laten overkomen voor arbeid in loondienst, arbeid als kennismigrant, wetenschappelijk onderzoeker, seizoensarbeid, houder van de Europese blauwe kaart of in het kader van lerend werken. De erkenningsprocedure om als werkgever erkend referent te worden, wordt niet onderzocht. Het plan van aanpak beschrijft de onderzoeksvragen, afbakening en onderzoeksmethoden.