Onderzoek naar sociale veiligheid van (kwetsbare) vreemdelingen in asielzoekerscentra

De Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie) onderzoekt de wijze waarop de sociale veiligheid in asielzoekerscentra is gewaarborgd en welke aandacht daarbij is voor kwetsbare asielzoekers.

Sociale veiligheid

Voor de sociale veiligheid is het van belang dat personen zich veilig voelen en geen incidenten meemaken of zien gebeuren zoals lastig vallen, pesten, uitschelden, bedreigen, discriminatie, geweld, diefstal en andere vormen van ongepast gedrag.

Focus onderzoek

In dit onderzoek van de Inspectie staat de sociale veiligheid van asielzoekers in asielzoekerscentra centraal . In het bijzonder betrekt de Inspectie daarin de sociale veiligheid van kwetsbare asielzoekers, zoals lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender (LHBT) asielzoekers, maar ook slachtoffers van mensenhandel, gehandicapten en religieuze minderheden.

De Inspectie zal onderzoeken wat het beleid van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op het gebied van sociale veiligheid is, hoe dit beleid in de praktijk door zestien asielzoekerscentra wordt uitgevoerd en welke risico’s in de praktijk ervaren worden.

Het plan van aanpak beschrijft de onderzoeksvragen, afbakening en onderzoeksaanpak.