Onderzoek naar behandeling asielaanvragen door de IND

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt de behandeling van asielaanvragen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in de zogeheten Algemene Asielprocedure. Eventuele knelpunten die daar ontstaan, kunnen doorwerken bij andere organisaties die een rol hebben in het asielproces. 

Asielaanvragen zijn steeds ingewikkelder geworden. De behandeling ervan is lastig. De IND kampt bovendien met grote achterstanden en heeft veel nieuwe, onervaren medewerkers.

Indien daar aanleiding voor is, zal de Inspectie JenV in haar onderzoeksrapport leer- en verbeterpunten formuleren.

Straatbeeld asielcomplex Ter Apel
Beeld: Directie Voorlichting Justitie en Veiligheid. Fotograaf: Rob Acket.