Reactie minister op Staat van de rampenbestrijding 2016

Beleidsreactie van minister van der Steur op de Staat van de Rampenbestrijding 2016.