Rapport Risicobeheersing op de BES-eilanden

De overheden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES) moeten zo snel mogelijk risicobeheersingsplannen voor hun eiland uitwerken zodat Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) de preventieve brandweerzorg kan verbeteren. Het BKCN heeft doelen en beleid rondom het voorkomen of beperken van branden en ongevallen vastgelegd. Lokale plannen, met daarin eisen en verwachtingen van de eilanden over de uitvoering van die preventieve taken, ontbreken echter. Hierdoor is onduidelijk of de uitvoering goed verloopt en kan er niet goed bijgestuurd worden, aldus de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in het vandaag verschenen rapport over de preventieve brandweerzorg op de BES-eilanden.