Veiligheid brandweer ook met kleinere voertuigbezetting gewaarborgd

De veiligheid van brandweerlieden die met minder dan zes personen uitrukken naar een brand, is zo goed mogelijk gegarandeerd. Ook krijgen besturen van de veiligheidsregio’s nu realistische informatie over de tijd die het kost om bij een brand te arriveren, de zogeheten opkomsttijden. Daarmee hebben de regio’s een aantal aanbevelingen uit eerder onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid opgevolgd. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Inspectie JenV.

De aanbevelingen om de brandweerzorg te verbeteren, betreffen onder meer de veiligheid van het personeel bij het uitrukken met minder dan zes personen en het verstrekken van scherpe en realistische informatie aan het bestuur over de opkomsttijden. De Inspectie JenV is in 2019 nagegaan of de veiligheidsregio’s deze verbeteringen hebben uitgevoerd.

Kleinere bezetting
De brandweer gaat standaard met zes mensen in een blusvoertuig naar een brand. Met minder brandweerlieden is toegestaan, indien hun veiligheid gewaarborgd blijft. Dat kan door in kaart te brengen welke (extra) risico’s kunnen optreden bij een kleinere voertuigbezetting en door hen hierop specifiek te trainen, adviseerde de Inspectie JenV in 2018. Uit het recente onderzoek blijkt dat de veiligheidsregio’s hier gehoor aan hebben gegeven of dat ze bezig zijn met het afronden van deze verbetermaatregelen.

Opkomsttijden
Ook de informatie over de opkomsttijden is verbeterd. Besturen van de veiligheidsregio’s krijgen nu minimaal één keer per jaar de vastgestelde en gerealiseerde opkomsttijden en de redenen van eventuele verschillen daartussen. Uit het eerdere inspectie-onderzoek bleek namelijk dat de opkomsttijden in nagenoeg alle veiligheidsregio’s werden overschreden, met tien procent tot zeventig procent. Mensen wisten daardoor niet binnen welke tijd zij op hulp konden rekenen, terwijl iedereen zo snel mogelijk geholpen wil worden. Informatie over opkomsttijden is voor besturen van belang om bijvoorbeeld te achterhalen waar knelpunten zitten, hoe die aangepakt kunnen worden en wat realistische opkomsttijden zijn in een veiligheidsregio.

De Inspectie JenV heeft nu niet gekeken naar de uitvoering van haar andere aanbevelingen die zijn gericht aan de minister van Justitie en Veiligheid en de veiligheidsregio’s. Deze veranderingen vergen meer voorbereidingstijd voordat zij kunnen worden uitgevoerd. Zij gaan onder meer over de wijziging van het stelsel van opkomsttijden en voertuigbezetting in het Besluit veiligheidsregio’s en de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers. Het besluit bevat nu geen realistische tijdsnormen, vindt de Inspectie JenV. Een veiligheidsregio kan die overigens voor haar gebied aanpassen.

Brandweer
Beeld: ©ANP / Venema Media