Inspectie JenV onderzoekt het onderwijs bij het IFV

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken hoe het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) de kwaliteit van zijn onderwijs waarborgt. Zij wil inzicht krijgen in de voorwaarden die nodig zijn voor het bieden van goede opleidingen, trainingen en oefeningen.

Het IFV traint onder anderen hulpverleners in rampenbestrijding en crisisbeheersing zoals brandweerlieden, politieagenten en ambulancepersoneel. Goed onderwijs is essentieel voor hun vakmanschap. De kwaliteit van het IFV-onderwijs is daarmee een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van de taakuitvoering door veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s moeten voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en crises.

In haar onderzoek kijkt de Inspectie JenV onder meer hoe het IFV zeker stelt dat het onderwijsaanbod aansluit bij de opleidingsbehoefte van veiligheidsregio’s. Ook gaat zij na hoe het instituut ervoor zorgt dat het is toegerust voor zijn onderwijstaken.

IFV
Beeld: ©Politie