Terrorismedreiging

In de afgelopen jaren is Europa meermaals geconfronteerd met (de dreiging van) terroristische aanslagen. Om dit te voorkomen maar ook om de voedingsbodem voor radicaal gedachtegoed weg te nemen, werken in Nederland talrijke partners binnen het domein van justitie en veiligheid intensief samen. Ze doen dit in het Actieprogramma integrale aanpak jihadisme door infor­matie en kennis uit te wisselen. Op deze manier proberen ze samen tot een zo effectief mogelijke aanpak van individuen en groeperingen te komen.

Rol Inspectie Justitie en Veiligheid

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) levert vanaf 2016 met haar toezicht een bijdrage aan de kwaliteit van deze inspanningen: doen de verschillende organisaties wat van hen wordt verwacht? En zo nee, waardoor wordt dit veroorzaakt?

Onderzoek door Inspectie Justitie en Veiligheid

Uit onderzoek (februari 2016) van de Inspectie JenV  naar De identificatie van asielzoekers in Nederland blijkt dat het identificatieproces van asielzoekers niet zorgvuldig verliep. Hierdoor werden het asielproces en het eventuele terugkeerproces niet optimaal ondersteund. Ook de beoogde bijdrage aan bestrijding van mensensmokkel, mensenhandel en terrorisme werd hooguit beperkt gerealiseerd. Inmiddels zijn er aanpassingen doorgevoerd in de zogeheten identificatiestraten en is het proces daarmee aanzienlijk verbeterd. Op verzoek van de minister en staatssecretaris blijft de Inspectie JenV het proces van identificatie en registratie van asielzoekers monitoren, om zo te helpen de jihadistische dreiging in Nederland tegen te gaan en de Nederlandse veiligheidsbelangen te beschermen.

Meer informatie