Toezichtkader politieonderwijs

In dit toezichtkader beschrijft de Inspectie Veiligheid en Justitie hoe zij haar toezicht inricht op de Politieacademie en het politieonderwijs. Het toezichtkader bestaat uit de onderdelen Toezichtmodel, Waarderingskader en Risicoanalyse.