Integriteitsbeleid Dienst Bewaken en Beveiligen op orde

De Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) heeft zijn integriteitsbeleid op orde. Zo zijn ondermeer screenings- en autorisatieprocessen goed geregeld en is er veel aandacht voor integriteit in de opleiding. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar de robuustheid van maatregelen die de DBB nam tegen integriteitschendingen.

DBB bezig met veranderingen

De DBB moet nog wel de nodige stappen zetten in twee zaken die het integriteitsbeleid raken: het werken aan een transparante cultuur en open omgangsvormen. De Inspectie stelt vast dat de DBB hierin veel investeert en vooruitgang boekt, maar dat het nog geruime tijd vergt voordat door de dienst gewenste veranderingen gerealiseerd zijn

Vervolgonderzoek

Omdat de DBB momenteel volop in beweging is kan de Inspectie nog niet alle aspecten die betrekking hebben op het integriteitsbeleid volledig onderzoeken. Op een later moment zal de Inspectie het integriteitsbeleid van de DBB nogmaals onder de loep nemen. De huidige onderzoeksresultaten zijn samengevat in een brief aan de korpschef van de nationale politie. 

""