Toezichtkader politieonderwijs

In dit toezichtkader beschrijft de Inspectie JenV hoe zij haar toezicht inricht op de Politieacademie en het politieonderwijs. Het toezichtkader bestaat uit de onderdelen Toezichtmodel, Waarderingskader en Risicoanalyse.