Toezichtkader Politieonderwijs

In dit toezichtkader beschrijft de Inspectie hoe zij haar toezicht inricht op de Politieacademie en het politieonderwijs. Het toezichtkader bestaat uit de onderdelen toezichtmodel, waarderingskader en risicoanalyse.