Inspectie JenV publiceert plan van aanpak ‘Onderzoek politieopleidingen 2018’

Goed politieonderwijs is belangrijk  bij de ontwikkeling van de professionaliteit, het vakmanschap en de weerbaarheid van politiefunctionarissen. De Inspectie Justitie en Veiligheid houdt toezicht op de kwaliteit van het politieonderwijs en de examinering. In 2018 ligt de focus van dit toezicht op de opsporing. De Inspectie onderzoekt  in hoeverre het onderwijs van de Politieacademie de politiemedewerkers die werken in het opsporingsproces,  voorbereidt op het uitvoeren van hun functie. In het vandaag gepubliceerde plan van aanpak beschrijft de Inspectie  de onderzoeksaanpak en de gehanteerde onderzoeksmethoden.

Politieonderwijsverslag 2020

Met dit onderzoek verzamelt de Inspectie informatie voor een opsporings-brede rapportage. De uitkomsten van dit onderzoek worden ook meegenomen in het Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 en het Politieonderwijsverslag 2020. Dit laatste geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het politieonderwijs tussen 2016 en 2020. De Inspectie wil hiermee een overstijgend beeld geven van het thema politieonderwijs.

""
Beeld: Politieacademie.nl