Politie moet meer investeren in politieonderwijs

De politie en de Politieacademie moeten een inhaalslag maken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Met de reorganisatie van de politie in de recente jaren is de kwaliteitszorg van het politieonderwijs vertraagd. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid is nu de tijd rijp om te investeren in het politieonderwijs en zo de ambities van de politie te realiseren. In haar Jaarbeeld Politieonderwijs 2017 geeft de Inspectie aan op welke punten de politie en de politieacademie verbeteringen kunnen doorvoeren.

Taakuitvoering politie en politieonderwijs gaan hand in hand

In 2017 richtte het toezicht van de Inspectie zich op de modernisering van de gebiedsgeboden politiezorg in de basisteams. Omdat de taakuitvoering van de politie en de kwaliteit van het politieonderwijs hand in hand gaan, onderzocht de Inspectie hiernaast in 2017 onder meer:

  • de Rij-Opleiding Initieel;
  • de leergang wijkagent senior Gebiedsgebonden Politiezorg;
  • de training kerninstructeurs Basis Voorziening Identificatie;
  • de kernopgave medewerker Real-Time Intelligence Center;
  • de leergang Geweldsspecialist Arrestatie- en Ondersteuningsteam.

Verbeterpunten voor de politie en politieacademie

Volgens de Inspectie moet de politie helder, eenduidig en tijdig aangeven waar behoefte aan is. De politieacademie is immers afhankelijk van de informatie van de politie over de te verwachten opleidingsvraag. Alleen als die vraag helder is weet de academie hoe zij haar processen moet inrichten en waar zij haar prioriteiten moet leggen. De politieacademie moet daarnaast meer de tevredenheid bij opleidingen meten. Door vooraf helder te zijn over de behoefte en achteraf de tevredenheid te toetsen kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden. 

De politie en politieacademie moeten meer investeren in de bekwaamheid van docenten en begeleiding in de praktijk. Nu gebeurt dat niet genoeg. Zo trof de Inspectie bij vier van de vijf onderzochte opleidingen geen concrete planvorming aan om het huidige en toekomstige docentenbestand te professionaliseren. Ook krijgt een deel van de politiemedewerkers geen begeleiding tijdens hun praktijkperiode. Onacceptabel, gezien het belang van de praktijkgerichtheid van het politieonderwijs.

De politie moet het opleidingsbeleid en (strategische) personeelsplanning beter gebruiken voor de ontwikkeling en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Gezien de leeftijdsopbouw van het korps zal vergrijzing de komende jaren leiden tot een hoge uitstroom van personeel. De politie moet volgende de Inspectie dan ook nu stappen zetten zodat de politieacademie de politiemedewerkers gerichter kan opleiden en zo kan helpen de vergrijzing van het korps op te vangen.

""
Beeld: Politieacademie