Geen onnodige vertraging meer bij DNA-afname veroordeelden in gevangenissen

Wel verbeteringen nodig voor zorgvuldige afname

De DNA-afname bij veroordeelden in gevangenissen loopt geen onnodige vertraging meer op. Dit blijkt uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Om er zeker van te zijn dat de afname zorgvuldig gebeurt, dienen nog wel enkele verbeteringen doorgevoerd te worden. Zo moet het afnameproces in elke gevangenis onderdeel zijn van de bedrijfsvoering. Ook dient de registratie te verbeteren.

Op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid onderzocht de Inspectie hoe de verbetermaatregelen uitpakken waarmee de DNA-afname in gevangenissen sneller moet verlopen. Uit eerdere onderzoeken1) was gebleken dat gevangenissen 24 uur wachtten voordat zij een bevel tot DNA-afname uitvoerden bij veroordeelden. Die wachttijd was onnodig en wordt nu niet meer gehanteerd. Ook wordt het DNA-materiaal zelf nu frequenter opgehaald zodat de setjes met DNA-celmateriaal niet onnodig lang in de gevangenis blijven liggen.

Administratie

Volgens de inspectie zijn nog wel verbeteringen nodig in de afname. Zo dient het proces van de DNA-afname integraal opgenomen te worden in de bedrijfsvoering van de gevangenis. Ook dienen de administratie van de DNA-gegevens en de werkinstructies per gevangenis te worden verbeterd. De onderzochte gevangenissen verwerken de gegevens van de DNA-afname niet allemaal in het algemene registratiesysteem maar in eigen systemen. Het algemene systeem vertoont wel een manco: indien de afnamegegevens erin worden gezet, dan zijn ze vervolgens niet terug te vinden op de registratiekaart van de gedetineerde. Daardoor is in de gevangenissen niet op een eenduidige manier terug te vinden bij wie er DNA-celmateriaal is afgenomen.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de onderzochte gevangenissen de landelijke procesbeschrijving voor de DNA-afname nog onvoldoende hebben vertaald naar een eigen inrichting. Lokale werkinstructies kunnen juist zorgen voor een goede rol- en taakverdeling per gevangenis. Hier kan nieuw en vervangend personeel op terugvallen, waardoor de inrichting een tijdige en zorgvuldige afname kan garanderen.

DNA-celmateriaal wordt afgenomen indien iemand is veroordeeld voor bepaalde delicten en er een bevel ligt van de officier van justitie.

1) Vervolgonderzoek naar uitvoering maatregelen DNA-afname bij veroordeelden en executie van vrijheidsstraffen.

DNA onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut
Beeld: Nederlands Forensisch Instituut