Jaarverslag Nationaal Preventie Mechanisme 2019

Het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) wordt gevormd door alle organisaties die een toezichthoudende of adviserende rol vervullen bij personen die in hun vrijheid zijn beperkt. Gezamenlijk beschikken de deelnemers aan het NPM over alle bevoegdheden waarover NPM’s op grond van het VN-Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing van de Verenigde Naties (OPCAT) dienen te beschikken. Elke deelnemer heeft daarbij zijn eigen, in wet- en regelgeving vastgelegde, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Niet alle organisaties nemen deel aan het periodieke overleg van het Nationaal Preventie Mechanisme.
Aan het NPM-overleg nemen de volgende organisaties deel:

  • Inspectie Justitie en Veiligheid (tevens coördinator van het NPM-netwerk)
  • Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
  • Commissies van Toezicht voor justitiële inrichtingen
  • Commissies van Toezicht Arrestantenzorg
  • Commissie van Toezicht Detentieplaatsen Koninklijke Marechaussee

Dit is het Jaarbeeld van het Nederlandse Nationaal Preventie Mechanisme 2019.