Toetsingskader Doorlichting PPC's

De Inspectie onderzoekt het functioneren van vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC’s). Voor deze PPC-doorlichting heeft de Inspectie JenV een apart normenkader gemaakt.