Rapport Vreemdelingen in de strafrechtketen

Uit het onderzoek Vreemdelingen in de strafrechtketen (VRIS) van de Inspectie Justitie en Veiligheid blijkt  dat organisaties die elkaar moeten informeren over verdachte of veroordeelde vreemdelingen, dit niet allemaal volgens de afgesproken werkwijze doen. Een goede informatieoverdracht is wel nodig om te voorkomen dat criminele vreemdelingen hier blijven terwijl ze Nederland zouden moeten en kunnen verlaten. Om het informatietekort op te vangen, gaan organisaties zelf op zoek naar benodigde gegevens. Hierdoor komen de meeste criminele vreemdelingen in aanmerking voor vertrek. Soms komt het toch voor dat iemand blijft.