Toetsingskader Reclassering (april 2014)

De Inspectie Veiligheid en Justitie hanteert bij haar onderzoeken toetsingskaders. Deze geven aan welke aspecten van het functioneren van de organisaties door de Inspectie onderzocht worden. Ook laten ze de nationale wetgeving en de internationale en nationale normen en verwachtingen zien die hierbij worden gehanteerd.