NPM Jaarverslag 2017-2018 gepubliceerd

De rechten van mensen die in Nederland in hun vrijheid zijn beperkt, worden gerespecteerd. Dat concludeert het Nederlandse Nationale Preventie Mechanisme (NPM) in zijn jaarverslag over 2017-2018. Thema’s in het toezicht 2017-2018 waren onder meer  forensische zorg en arrestantenzorg.

Volgens het NPM krijgen mensen die in hun vrijheid zijn beperkt, adequate en zorgvuldige zorg. In de aanbevelingen van verschillende (reeds verschenen) rapporten ziet de NPM aanknopingspunten voor verdere versterking van mensenrechten in wetgeving, beleid en uitvoeringpraktijk.

NPM

Een NPM is een nationaal orgaan en ziet toe op een humane behandeling van mensen wiens vrijheid (deels) is ontnomen. Het Nederlandse NPM wordt gevormd door alle organisaties die een toezichthoudende of adviserende rol vervullen bij personen die in hun vrijheid zijn beperkt. De Inspectie Justitie en Veiligheid is coördinator van het NPM.

""
Beeld: DJI