Validatie van intern onderzoek FPA Heiloo

Het interne onderzoek dat de Geestelijke Gezondheidszorg Noord Holland Noord (GGZ NHN) heeft uitgevoerd naar een incident in de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) Heiloo is voldoende navolgbaar. Voorgestelde verbeteringen en ingezette acties vloeien logisch voort uit de onderzoeksconclusies, stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Wel ontbreken nog maatregelen om de samenwerking tussen GGZ NHN en GGZ Reclassering Fivoor te verbeteren. De Inspectie JenV wil voor 1 februari volgend jaar van GGZ NHN weten welke acties zij hiervoor gaat ondernemen.  

Op 12 april 2019 werd een man aangehouden op verdenking van wapenhandel. Vanwege zijn tbs met voorwaarden verbleef hij op dat moment in de FPA Heiloo en stond hij onder toezicht van de GGZ Reclassering Fivoor.

Op verzoek van de Inspectie JenV onderzocht GGZ NHN hoe de uitvoering van de tbs met voorwaarden is verlopen en of daarin verbeteringen nodig zijn. Uit het interne onderzoek blijkt onder meer dat onvoldoende uitvoering is gegeven aan de tbs-voorwaarden die aan hem waren opgelegd.

Om het lerend vermogen van organisaties waarop de Inspectie JenV toezicht houdt te bevorderen, stimuleert zij deze om bij incidenten zelf onderzoek uit te voeren. De Inspectie JenV beoordeelt vervolgens of de basisoorzaken inzichtelijk zijn en of de verbetermaatregelen hierbij passen.

De Inspectie JenV is niet de eigenaar van het interne onderzoek en publiceert dit niet.

Het onderzoek naar de mogelijke wapenhandel is een zaak voor de politie en het Openbaar Ministerie.