Veiligheid van personeel en gedetineerden krijgt voldoende aandacht in justitieel zorgcentrum Scheveningen

Het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ) in Scheveningen schenkt voldoende aandacht aan de fysieke veiligheid van personeel en gedetineerden. De kwaliteit van werkuitvoering is passend, vanuit veiligheidsoogpunt bezien. Dit blijkt uit het oriënterend onderzoek dat de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft verricht. Zij ziet geen aanleiding om een vervolgonderzoek te doen.

De Inspectie JenV voerde de oriëntatie uit op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het JCvSZ, onderdeel van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden, krijgen gedetineerden medische hulp of verpleegzorg.
Bij het ministerie en bij de Inspectie JenV waren meldingen binnengekomen dat hier de veiligheid van medewerkers en gedetineerden gevaar zou lopen en dat er een angstcultuur zou heersen onder het personeel.

De bedrijfshulpverlening is op orde, constateert de Inspectie JenV. Zij baseert zich hierbij op een onderzoek dat op haar verzoek versneld is uitgevoerd door de auditdienst van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Wel hapert het oude portofoonsysteem soms, maar er loopt een aanvraag voor een nieuw systeem.

Organisatieverandering

Eén melding over de angstcultuur ging voornamelijk over een werksituatie uit 2017. Omstandigheden uit het verleden kan de Inspectie echter niet betrekken bij het beoordelen van de huidige kwaliteit van de taakuitvoering.

Nu ervaren circa tien van de negentig medewerkers spanning in hun werk. Ze hebben moeite in hun omgang met de huidige leiding. Er zijn geen aanwijzingen dat die spanning breder in de organisatie wordt ervaren.

Het JCvSZ is een organisatie in ontwikkeling en de Inspectie JenV is zich ervan bewust dat elke organisatieverandering met wrijving gepaard kan gaan. Zij vindt het van belang dat de leiding de tijd krijgt om de verbeterplannen uit te voeren. De directie moet tegelijkertijd wel oog blijven houden voor de spanning die een aantal medewerkers ervaart.

Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden, Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ)
Beeld: DJI