Onvoldoende regie FPC de Oostvaarderskliniek bij resocialisatie tbs-gestelde

Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) de Oostvaarderskliniek in Almere heeft onvoldoende regie gevoerd op het resocialisatietraject van tbs-gestelde Michel B. tijdens diens proefverlof. Ook had het FPC geen zicht op de mensen met wie hij privé omging. Dit stelt de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar onderzoek naar het resocialisatietraject van deze tbs-gestelde.

B. werd verdacht van betrokkenheid bij de dood van een ex-tbs’er tijdens zijn proefverlof. Hij is inmiddels in eerste aanleg veroordeeld. Toen het misdrijf plaatsvond, was de Inspectie JenV al begonnen met een onderzoek naar de knelpunten bij de resocialisatie van tbs-gestelden uit alle zes FPC’s. In het algemene onderzoek zijn de bevindingen van structurele aard uit dit onderzoek naar de Oostvaarderskliniek verwerkt.

Proefverlof is een onderdeel van de laatste tbs-fase. Een tbs-gestelde woont dan meestal in een voorziening waar hij leert om te gaan met meer vrijheden. Voor B. was er in die fase eigenlijk geen passende vervolgvoorziening buiten de Oostvaarderskliniek, maar hij werd toch overgeplaatst. In de FPC blijven zou nadelig zijn voor zijn resocialisatie.

Dit alles had voor de Oostvaarderskliniek reden moeten zijn om regie te nemen en in kaart te brengen welke risico’s gepaard konden gaan met zijn proefverlof. De kliniek nam echter besluiten over zijn resocialisatie die niet pasten bij zijn problemen en bij de mogelijke risico’s. Er was geen zicht op zijn sociale netwerk. Ook toen hij na problemen in de vervolgvoorziening werd teruggeplaatst in de Oostvaarderskliniek is niet nagegaan wie zijn contacten waren en hoe die zijn gedrag zouden beïnvloeden.   

De Inspectie JenV beveelt de Oostvaarderskliniek onder meer aan om het risicomanagement (het in kaart brengen van mogelijke risico’s) aan te passen als wordt afgeweken van optimale plaatsing in een vervolgvoorziening. Ook geeft zij deze FPC de aanbeveling om vast te leggen welke werkafspraken gelden voor alle betrokken organisaties.

De FPC heeft inmiddels zelf verbetermaatregelen opgesteld naar aanleiding van het incident. De Inspectie JenV volgt samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de voortgang van deze maatregelen.

Foto van de voorgevel van FPC de Oostvaarderskliniek