Brief minister over terugkoppeling van bezoek Inspecties aan FPA Utrecht

Aanbiedingsbrief van de minister over de terugkoppeling van het bezoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan de Forensisch Psychiatrische Afdeling Utrecht.