Integrale beleidsreactie DNA en tweede monitorrapportage Hoekstra e.a.

Beleidsreactie van de minister naar aanleiding van inspectieonderzoek naar DNA-afname bij veroordeelden in gevangenissen.