Inspectiebrief terugkoppeling bezoeken aan Forensisch Psychiatrische Afdeling Utrecht

Brief van de Inspectie over de bezoeken op 15 en 18 november 2018 van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan de Forensisch Psychiatrische Afdeling Utrecht (FPA). Bezoeken waren naar aanleiding van de tweede voortgangsrapportage van de FPA.