Terugkoppeling 3e voortgangsrapportage FPA Utrecht

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben zich eind 2017, in de periode na de aanhouding van Michael P., een eerste beeld gevormd over de zorg die FPA Utrecht (onderdeel van Fivoor) levert aan haar patiënten.