Zienswijze Fivoor op inspectierapport 'Het detentieverloop van Michael P.'

Zienswijze van Fivoor op het inspectierapport ‘Het detentieverloop van Michael P.’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.