Zienswijze gemeente Zeist op inspectierapport 'Het detentieverloop van Michael P.'

Zienswijze van de burgemeester van de gemeente Zeist op het inspectierapport ‘Het detentieverloop van Michael P.’ van de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.