Inspectiebrief aan DJI over zorgen kwaliteit taakuitvoering in JJI's

Inspectiebrief gericht aan de Dienst Justitiële Inrichtingen naar aanleiding van zorgen van de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de kwaliteit ten aanzien van de taakuitvoering door Justitiële Jeugdinrichtingen.