Reactie Dienst Justitiële Inrichtingen n.a.v. brief gezamenlijke inspecties over zorgen kwaliteit Justitiële Jeugdinrichtingen

In de brief van de gezamenlijke inspecties (Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie van het Onderwijs, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gericht aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van 28 november 2018 worden twee knelpunten weergegeven, te weten de personele bezetting en de veranderde doelgroep. In deze brief geeft DJI haar reactie op de bevindingen van de inspecties.