Reactie inspecties op voortgangsrapportage Tertaal 1 2019 van de Raad voor de Kinderbescherming

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd reageren in deze brief op de voortgangsrapportage Tertaal 1 2019 van de Raad voor de Kinderbescherming.