Inspectiebrief aan de minister van JVenI

Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de minister van Justitie, Veiligheid en Integratie van Aruba over de beoordeling van het KIA in november 2019.