Brief Oordeel inspecties Plan van aanpak Jeugdbescherming West

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid constateren dat de eerste fase van het plan van Jeugdbescherming west om bestuurlijk te fuseren met Intervence genoeg garanties biedt voor een toekomstbestendige jeugdbescherming in Zeeland. De inspecties roepen daarom alle partijen op om snel te beslissen over het uitwerken van het plan en vervolg te geven aan het bestendigen van de Zeeuwse jeugdbescherming.