Brief Signalen veiligheidsregio's over de opvang van ontheemden uit Oekraïne

Uit gesprekken die de  Inspectie Justitie en Veiligheidmet de Veiligheidsregio’s voerde, blijkt dat deze behoefte aan duidelijkere richtlijnen en sturing vanuit de rijksoverheid hebben. Ze ervaren het coördineren van de opvang van ontheemden uit Oekraïne als een zware opgave.