Reactie inspecties op brief van JZ NL over werkonderbreking

De Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid passen bij hoge uitzondering hun werkwijze tijdelijk aan bij de verplichte meldingen van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Vanwege de tijdelijke werkonderbreking bij de Gecertificeerde Instellingen zijn de inspecties terughoudend in het (laten) onderzoeken van calamiteiten en geweldsincidenten.