Brief Inzichten uit oriëntatie ten behoeve van de fundamentele heroriëntatie

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft een oriëntatie uitgevoerd naar de asielcrisis. Haar inzichten heeft zij via onderstaande brief gedeeld met het project ‘Fundamentele heroriëntatie asielbeleid en inrichting asielstelsel’.