Afsluitbrief intensief toezicht en reactie Jeugdbescherming Brabant (JBB)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) heffen het intensieve toezicht bij Jeugdbescherming Brabant op.

Zij doen dit ondanks dat Jeugdbescherming Brabant (JBB) er nog niet in slaagt voor elk kind tijdig een vaste jeugdbeschermer en een gedragen koers in te zetten. De oorzaken hiervan liggen buiten de invloedsfeer van JBB. JBB doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze onwenselijke situatie zo kort mogelijk te laten voortduren. De inspecties hebben er vertrouwen in dat JBB de maatregelen die zij treft ook kan borgen omdat er binnen JBB voldoende draagvlak voor de maatregelen aanwezig is. De inspecties zullen JBB weer in het reguliere toezicht volgen.