Werkprogramma 2021

De Inspectie Justitie en Veiligheid richt haar toezicht in 2021 op de manier waarop justitiële organisaties bijdragen aan een ‘veilige en weerbare samenleving, bescherming en perspectief’.