Jaarbericht 2018 Inspectie Justitie en Veiligheid

Dit jaarbericht geeft op hoofdlijnen een beeld over de activiteiten en de organisatie van de Inspectie Justitie en Veiligheid in 2018. Signalen in het toezichtveld zijn teruggebracht tot drie aspecten die in een groot aantal onderzoeken naar voren zijn gekomen: de problematiek rond personele bezetting, ketensamenwerking en de constatering dat geregeld onvoldoende sturing plaatsvindt op mensen, middelen en processen.