Het detentieverloop van Michael P. - Plan van aanpak

Plan van aanpak van het onderzoek naar het detentieverloop van Michael P. en de daarmee samenhangende zorgverlening.