Plan van aanpak Verantwoord vertrek van vreemdelingen uit Nederland

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken in welke mate de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) ook rekening houdt met de belangen van vreemdelingen om verantwoord vertrek uit Nederland te realiseren.