Plan van aanpak Vroegsignalering van radicalisering

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt hoe gemeenten, politie en Openbaar Ministerie samenwerken op het gebied van het signaleren van radicaliserende mensen. Door hier vroegtijdig op te reageren, kunnen zij helpen voorkomen en tegengaan dat deze mensen later het pad op gaan van (gewelddadig) extremisme en/of terrorisme.