Plan van aanpak Omgaan met wachtlijsten in de jeugdstrafrechtketen

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar de omgang met wachtlijsten in de jeugdstrafrechtketen.