Aanwijzingsbesluit Klachtadviescommissie Inspectie JenV

In de klachtprocedure van de Inspectie Justitie en Veiligheid is voor de behandeling van klachten de keuzemogelijkheid voor de inspecteur-generaal opgenomen om sommige klachten eerst voor advies voor te leggen aan een onafhankelijke klachtadviescommissie, zoals bedoeld in artikel 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit is vastgelegd in het Aanwijzingsbesluit Klachtadviescommissie Inspectie Justitie en Veiligheid.