Toezichtstrategie incassomarkt (Wki) 2024 - 2025 Inspectie Justitie en Veiligheid

In de toezichtstrategie incassomarkt (Wki) 2024-2025 staan de uitgangspunten en kernwaarden bij het toezicht op de incassomarkt volgens de Wet kwaliteit incassodienstverlening die per 1 april 2024 in werking is getreden.