PI Amsterdam locatie Havenstraat

In september 2012 deed de Inspectie Veiligheid en Justitie een vervolgonderzoek naar de stand van zaken bij PI Amsterdam, locatie Havenstraat. Het rapport ‘PI Amsterdam locatie Havenstraat’ bevat een gedetailleerdere weergave van haar bevindingen.