PI Middelburg

Rapport van een vervolgonderzoek in de penitentiaire inrichting Middelburg. Dit onderzoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie vond plaats naar aanleiding van een kritische beoordeling bij een doorlichting in juli 2011.