Emergis Reclassering

De Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) heeft in oktober en november 2011 een doorlichting uitgevoerd bij de verslavingsreclassering van de forensische zorg van GGz Emergis. Dit rapport gaat over de reclassering uitgevoerd door Emergis.